Sve cene su u rasponu od 20 do 250 EUR.


S obzirom da nemam svoj studio i da je oprema koju posedujem solidna ali ne i luksuzna, cene su u skladu sa tim. Ako bilo šta nije navedeno u ovoj listi ili možda nije jasno, slobodno mi pišite.

Ako ste zainteresovani da me unajmite kao blogera a ne kao fotografa, cena za tekst od 1000 reči je 20EUR. Za duže ili kraće tekstove se svakako možemo dogovoriti.

Tip foto-sesije Cena
1-2 slike, 1 lokacija, bilo koja tema 20 EUR
do 25 slika, 1 ili 2 lokacije, bilo koja tema 50 EUR
do 50 slika, 2 ili više lokacija, bilo koja tema 100 EUR
koncert / festival 50 EUR u Beogradu
100 EUR van Beograda
boudoir / erotika 150 EUR
venčanje (do 100 slika) 200 EUR u Beogradu
250 EUR van Beograda
manja zabava (do 25 ljudi, 50 slika) 50 EUR u Beogradu
100 EUR van Beograda
veća zabava (više od 25 people, do 100 slika) 100 EUR u Beogradu
150 EUR van Beograda
proizvodi za kataloge i online prodavnice po dogovoru – počevši od 50 EUR