• Priče

    O Trudnoći

    Ova tema mi zadaje posebnu neprijatnost i odlagala sam pisanje par meseci zbog pomešanih osećanja. Iako sam uspela da sebe sateram u ćošak i napravim prvi draft za ovaj tekst u dnevniku, i dalje se osećam kao da krijem neku mračnu tajnu. Ipak, ne mogu da kažem da u ovom trenutku negativna osećanja pretežu, i upravo zbog toga posvećujem ovu priču pre svega ženama koje muči ambivalentnost u vezi sa decom. Iako nikome ne mogu da pomognem pri donošenju odluke jer prave odluke nema i obe verzije života mogu da budu (ne)ispunjavajuće, pokušaću da sumiram šta je mene navelo na zaključak da imanje jednog deteta možda nije kraj sveta i…